Informatii GDPR

Acest site este in concordanta cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal In aceasta pagina puteti gasi detaliile complete cu privire la interactionarea cu acest site si datele prelucrate in urma utilizarii acestui site. Operatorul de date este Persoana Fizica Autorizata Anisoara Simona Scherber (info@consilierspiritual.com).

COOKIES
Acest site foloseste Cookies pentru a putea functiona. Navigarea ta pe acest site reprezinta acordul tau cu privire la acest aspect.
Fisierele Cookies legate de activitatea ta pe site sunt stocate de browser timp de 30 de zile. Poti alege oricand sa stergi fisierele cookies din browserul Dumneavoastra. Detalii complete gasite in Politica de Cookies a acestui website (consilierspiritual.com/cookies).

NAVIGAREA PE SITE
Continuarea de a utiliza si naviga pe acest site implica acordul Dumneavoastra cu privire la Politica de Utilizare a Site-ului (consilierspiritual.com/politica-de-utilizare-a-site-ului/)

FORMULARE
Prin completarea Formularului de contact / Solicitare Sedinta de Consiliere Gratuita din acest site iti dai acordul sa stocam datele tale personale: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de Email. Datele tale sunt folosite strict pentru a te putea contacta si a-ti trimite oferta serviciilor noastre. Nu oferim altor terti datele tale personale. Poti oricand verifica datele tale stocate de noi si poti solicita stergerea lor printr-o solicitare la adresa de mail info@consilierspiritual.com

DREPTURILE TALE
Conform Regulamentului 2016/679/UE ai urmatoarele drepturi cu privire la datele tale personale:
Dreptul la informare
Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la portabilitatea datelor catre alt operator
Dreptul la opoziție
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Detalii complete despre aceste drepturi poti gasi in Regulamentul 2016/679/UE.

EXERCITAREA DREPTURILOR TALE
Pentru a-ti exercita oricare dintre drepturile tale cu privire la datele personale stocate de acest site, te rugam sa trimiti o solicitare in acest sens pe adresa de mail info@consilierspiritual.com

TEMEI JURIDIC
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: www.dataprotection.ro

Share This